Hệ thống siêu âm Siemens

Kỷ nguyên mới của hệ thống siêu âm ACUSON từ Siemens Healthineers.
Sử dụng các công nghệ hình ảnh mới nhất và các công cụ hỗ trợ AI để giúp bạn đưa ra chẩn đoán tự tin hơn.
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/Asset-7.png

Bằng cách liên tục đưa ra thị trường những cải tiến mang tính đột phá, Siemens Healthineers hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, mang lại kết quả tốt nhất có thể cho bệnh nhân.

Danh mục đầu tư của Siemens, trải dài từ chẩn đoán in-vitro và in-vivo đến liệu pháp điều trị bằng hình ảnh và chăm sóc ung thư tiên tiến, rất quan trọng đối với các lộ trình điều trị và ra quyết định lâm sàng. Với thế mạnh về kết nghĩa bệnh nhân, liệu pháp chính xác, cũng như kỹ thuật số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), Siemens có vị trí thuận lợi để đương đầu với những thách thức lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Siemens Healthineers là một nhóm gồm 66.000 nhân viên tận tâm cao độ tại hơn 70 quốc gia, nhiệt tình vượt qua ranh giới của những gì có thể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để giúp cải thiện cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới.

https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/ACUSON-Juniper-UltrasoundSystem.png

ACUSON Juniper
Ultrasound System

When more is essential.
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/ACUSON-Redwood-Ultrasound-System.png

ACUSON Redwood
Ultrasound System

Ultrasound reimagined.
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/ACUSON-Sequoia-Ultrasound-System.png

ACUSON Sequoia
Ultrasound System

Intelligent Imaging. Expanded Insights.
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/ACUSON_SC2000.webp

ACUSON SC2000
Ultrasound System

Precision at the Speed of Life.
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/ACUSON_P500.webp

ACUSON P500
Ultrasound System

Ultrasound Anytime, Anywhere
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/ACUSON_Freestyle.webp

ACUSON Freestyle
Ultrasound System

Ultrasound Anytime, Anywhere.
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/Asset-8.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum/

https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/section02-img01.jpg

UNI-DR

Radiography
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/section02-img03.jpg

SM-25HF

Mobile
https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/section02-img02.jpg

Clascan

Fluoroscopy
abbott

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Abbott ID NOW

Abbott ID NOW

Scan Smarter.

Register to be consulted

With dedication and professionalism, Mekong Medical confidently provides the most perfect and preeminent solutions.

  https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/mekong-medical-logo.png

  Mekong Medical Joint Stock Company

  Ho Chi Minh
  849 Tran Xuan Soan, Tan Hung ward, District 7, HCMC
  Tel: +84 82 222 3292

  Hanoi
  No.3 lane 34 Nguyen Hong, Lang Ha ward, Dong Da district, Ha Noi
  Tel: +84 85 787 9079

  Hotline

  + 84 88 6768 468

  Email
  info@mekong-medical.com

  Copyright © 2023 Mekong Medical JSC