Hội nghị Siêu âm Việt Nam thường niên lần thứ 5

Tháng Sáu 30, 2023731 min

Siemens Healthineers đã tham gia Đại hội Siêu âm Việt Nam thường niên lần thứ 5 được tổ chức tại Huế, Việt Nam vào ngày 24-25 tháng 2 năm 2023.

Loại bỏ tính chủ quan để cải thiện độ tin cậy trong chẩn đoán chức năng gan bằng công nghệ đo độ đàn hồi của Siemens Heathineers để xác định độ xơ hóa của gan và đo % độ mỡ trong gan bằng siêu âm để định lượng mức độ gan nhiễm mỡ.

Register to be consulted

With dedication and professionalism, Mekong Medical confidently provides the most perfect and preeminent solutions.

  https://mekong-medical.com/wp-content/uploads/2023/06/mekong-medical-logo.png

  Mekong Medical Joint Stock Company

  Ho Chi Minh
  849 Tran Xuan Soan, Tan Hung ward, District 7, HCMC
  Tel: +84 82 222 3292

  Hanoi
  No.3 lane 34 Nguyen Hong, Lang Ha ward, Dong Da district, Ha Noi
  Tel: +84 85 787 9079

  Hotline

  + 84 88 6768 468

  Email
  info@mekong-medical.com

  Copyright © 2023 Mekong Medical JSC